BELEIDSPLAN WILLEM KOLFF STICHTING 2015-2016 (beknopt)

De Willem Kolff Stichting wil praktische innovatie stimuleren in de geneeskunde en de gezondheidszorg ter verbetering van het lot van patiënten. De WKS biedt hiertoe een podium via haar activiteiten (congressen, symposia, uitvinderswedstrijd) en haar prijzen (Kolff Prijs, Maria ter Welle Innovatie Prijs, Van Noordwijk Stipendium / battle of the universities), in zelfstandigheid of in samenwerking met derden. De WKS stimuleert en eert zowel jonge als gearriveerde innovators en pioniers in de geneeskunde en gezondheidszorg.
Tevens beheert de Willem Kolf Stichting de historische nalatenschap en het gedachtengoed van de naamgever, prof. dr. Willem Johan Kolff (1911-2009), als de belangrijkste mondiale pionier op het gebied van kunstmatige organen en biomedische techniek, in zowel nationaal als internationaal verband.
De beide doelstellingen (innovatiebevordering/toekomst en behoud gedachtengoed/kennis verleden) gaan hand-in-hand als de noodzaak tot en bruikbaarheid van onorthodox denken (Kolff) om tot innovatie en verbetering van geneeskunde en gezondheidszorg ten behoeve van de patiënt te kunnen komen.


Financiële middelen
De gelden van de stichting bestaan uit subsidies, fondsen, donaties en schenkingen, evenals legaten, erfstellingen en andere ontvangsten.


Activiteiten 2015 - 2016
De Willem Kolff Stichting organiseert in 2016 twee grote evenementen:
- de derde ‘battle of the universities' in het voorjaar van 2016, in samenwerking met Philips Research aan de High Tech Campus te Eindhoven
- een invitational conference in het najaar van 2016 in samenwerking met het W.J. Kolff Institute van het UMCG te Groningen.
Tevens worden de reguliere activiteiten georganiseerd, zoals uitreiking van de Maria ter Welle Innovatie Prijs in samenwerking met de Nierstichting Nederland tijdens de Nationale Nefrologiedagen te Veldhoven (maart 2016), de World Kidney Day, Open Monumentendag (i.s.m. IJsselheem / Myosotis) en diverse historische lezingen en activiteiten in het kader van het beheer en behoud van het gedachtengoed van Kolff als mondiale pionier.


Archiefwerkgroep
Tenslotte is voor 2015-2016 een werkgroep ingesteld die het archief van de Willem Kolff Stichting inventariseert en gereedmaakt voor overdracht aan het Stadsarchief Kampen, naar verwachting in de zomer van 2016.